So sánh sản phẩm
 • English
 • Japanese
 • Korean
 • Vietnamese

CHĂM SÓC MÓNG VÀ TẨY LÔNG

 • Lông mày/ hoặc ria mép .Price: 20mins - 250.000

  Chân .Price:   60’- 650.000

  Nách .Price:  30mins - 300.00

  Cánh tay & nách .Price:  60min -750.000

  Cánh tay .Price:  40mins - 500.000

  Bikini Brazilian wax .Price:  60mins - 450.000

  Bikini line wax .Price:  45mins -350.000

Giỏ hàng của tôi (0)